Home

Mijn verbeeldingen zijn bedoeld als pleister op de wond.
Weet je nog hoe trots je was als kind met een pleister van moeder.
Niet elke wond geneest, dat weet ik ook.
Mag deze kleine herinnering een positieve start zijn voor deze dag.

Een herinnering, van voor je een zelfbeeld ontwikkelde.
Er zullen vandaag ongetwijfeld weer situaties zijn die je boos en verdrietig maken.
En toch is het leven een geschenk, ook al ervaar je dat niet altijd zo.
Maar de herinnering blijft ook al zit dit diep verstopt in jouw.
Wees er maar!