Boeken

Rense van der Velde noemt zichzelf niet een schrijver, maar een be-schrijver. Werkt vanuit één onveranderlijke basis, waar hij zich telkens andere maskers voorbind. Bij het verwisselen van zijn maskers omstaat er een leegte. Zoals een moment tussen twee ademhalingen. In deze ruimte ontstaat zijn werk.
Zijn verhalen zijn fragmentarisch, niet chronologisch. Tijdlijnen en gebeurtenissen lopen door elkaar, zodat de mind het niet kan kaderen. Als je gaat analyseren, raak je uit het verhaal. Het zijn slechts beschrijvingen van personen, waar het leven zich in uitdrukt.
Spontane herkenning is wat er kan plaatsvinden.

Ruimteloosheid Verhalen
Raak niet geindentificeert met personen en gebeurtenissen. Ze zijn net zo waar als jouw leven.
Ieder wordt geleerd, door zijn opvoeders, om een verhaal te geloven wat zij je vertellen over wie je moet zijn. Deze onechtheid ben jij gaan geloven. Daar start jouw verhaal.
Het leven drukte zich uit voor ieder op zijn eigen wijze.

Ruimteloosheid Gedichten
Een samenvatting van alle gedichten uit Ruimteloosheid

Ruimteloosheid, verhalen en Gedichten zijn ook als e-book te bestellen

De andere kant van Misofonie
Dit boek is ontstaan uit de behoefte om te overleven. Het leven met misofonie was voor mij en mijn gezin ondragelijk geworden. En je weet als je iets niet meer kunt dragen dan…..
In deze zoektocht om te overleven ontstond dit boek. Een boek voor mezelf zonder pretentie, zonder de zendingsdrang om het aan anderen uit te lenen.
Door toeval, zoals dat vaker gaat in dit leven, kreeg ik de vraag hoe ik met mijn misofonie omging. Hierbij leende ik mijn boek uit, de rest volgde vanzelf….

De andere kant van Misofonie is digitaal vrij beschikbaar

Het wandelende boek
Hierin neemt Rense je mee in zijn verhalen, die uiteindelijk ook jouw verhalen zijn.
Onderweg zullen verhalen veranderen, een levend kunstwerk ontstaat in het nu-moment.
In deze persoonlijke ontmoeting kan herkenning plaatsvinden over wie of wat wij jij bent.

Maak een afspraak via contactformulier