Ben er maar

Je bent altijd klein gehouden
geen ruimte voor jezelf, weet je nog?
Je wilt voldoen aan het sociale
Je stelt hoge eisen. Je hebt een hoog normbesef
Je wilt een ander niet tot last zijn
Je hebt geen bestaansrecht
Herken je de ouderboodschappen:
‘Waarom heb je het niet zo gedaan?
‘Eet je bordje leeg!’

Maar jij lustte het niet
Hierdoor ging je dan een oplossing bedenken
Je probeerde van jezelf iemand te maken die het wel lustte
Hier ging je jezelf definiëren
Maar als dat niet hoeft, wat dan?

Dan ben je vrij!